Aktuality

22.06.2017 | Ekoplakát 2017


 

12.04.2017 | 14. mezinárodní studentská konference 2017

 

  Dne 5. 4. 2017 se uskutečnil 14. ročník mezinárodní studentské konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi“. Konference se konala v aule Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně. Organizátorem konference jsou Trianon Č. Těšín a ZST Cieszyn, které každoročně konferenci organizují střídavě na české a polské straně. Smyslem konference je motivovat mladé lidi k vnímání stavu životního prostředí regionu a participace na hledání řešení problémů prostřednictvím obnovitelných a moderních energií. Cílem konference je podpořit orientaci mladých lidí na studium technických oborů, propojit toto studium s inovativním přístupem firem, aby tyto vytvářely pracovní příležitosti.

 10.04.2017 | Deň zeme v Tulipe

 


 

31.03.2017 | Ukliďme Česko 2017

 

Dne 24. března 2017 v dopoledních hodinách jsme se sešli v kolektivu 16 zaměstnanců TRIANON (z toho 13 zdravotně znevýhodněných) rozdělených do tří skupin v rámci akce Ukliďme Česko. Tento den byl využit k úklidu z důvodu odpojení elektrického proudu v ul. Na Horkách.

Byl proveden úklid lokality:

- parku kolem jezírka Na Horkách,

- parku vedle stadionu na ul. Frýdecké.

V rámci úklidu bylo nasbíráno 16 pytlů především plastového odpadu a skleněných láhví. Celková hmotnost odpadlů byla cca 700 kg. Naplněné pytle brigádnici průběžně odnášeli vysypat do kontejneru ve sběrném dvoru. Raritou mezi odpadky byly např. lyže, boty a oblečení. Kromě úklidu zmíněných lokalit byl proveden úklid vnitřních a venkovních prostorů, záhonů zeleně kolem budovy spolku TRIANON, parkoviště a ulice.

Těšínské minuty 29. 3. 2017 od 0:25 min.

 


 

03.03.2017 | Zveme Vás na 14. mezinárodní studentskou konferenci

Zveme vás na 14. mezinárodní konferenci studentů "Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi" - společně proti smogu, společně za lepší ovzduší. Konference se uskuteční ve středu 5. dubna 2017 od 9 hod. na Gymnáziu Josefa Božka na ul. Frýdecké v Českém Těšíně. Bližší informace naleznete v pozvánce.

Přihlášky prezentujících studentů (jméno, škola, počet), názvy projektů a modelů zašlete návratkou v termínu do pátku 31. března 2017.

 


Dne 8. 11. 2016 byla v Českém Těšíně za účasti autorů exponátů přihlášených do 13. ročníku výtvarné soutěže EKOPLAKÁT zahájena stejnojmenná výstava v Galerii MOST spojená s předáním cen nejlepším autorům. Akce se zúčastnili žáci, studenti a pedagogové škol z regionu, starosta města Český Těšín Ing. Vít Slováček, ředitelka EZÚS TRITIA Mgr. Marta Sláviková a zástupci organizátora TRIANON, z.s.

 

 


 

20.05.2016 | Turčianské medobranie a vodosláva

Srdečne Vás pozývam na letné Turčianské medobranie a vodoslávu, kde CEGI je partnerom. Vyhodnotíme slovenskú časť súťaže EKOPLAGÁT 2016.

Plakát zobrazíte kliknutím na jeho náhled vlevo.

Vloženo 18. 11. 2016: program Turčianského medobrania a vodoslávy

http://www.regionportal.sk/turistika/program-turcianskeho-medobrania-a-vodoslavy-2-jula-2016/

 

 

 

 

06.05.2016 Mezinárodní burza fazolí

Málokdo ví, že rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen „Mezinárodním rokem luštěnin" s cílem zvýšit povědomí o luštěninách a jejich významu pro výživu a ekologické zemědělství.
Rozhodli jsme se zorganizovat Mezinárodní burzu fazolí, abychom seznámili děti, mládež i jejich rodiče s globálním problémem chudoby a s cenovou dostupností a nutriční hodnotou luštěnin jako vhodného potravinového zdroje.

 

 

25.04.2016 |   13. mezinárodní studentská konference 

Dne 15. 4. 2016 se uskutečnila 13. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné energetické zdroje v teorii a v praxi". 
K tématu budoucnosti energetiky se studenti setkávají od roku 2003 střídavě v Českém Těšíně a v Cieszynie v rámci aktivit Dni energie na Olši/Olzie.

Konference se konala v prostorách Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie ve spolupráci s TRIANON, z.s. z Českého Těšína, Starostwem Powiatowym w Cieszynie, Energetykou Cieszyńskou a Fundacjou Możesz Wiedzieć Więcej. 

 

 

29.03.2016 | Ekoplagát 2 016

Soutěže se mohou zúčastnit žáci základních škol a ZUŠ z celého regionu Turiec. Při hodnocení budou rozdělení do tří kategorií - 1. a 2. stupeň ZŠ. Žáci si mohou vybrat jednu z těchto dvou témat:

Téma I. "Bez včel příroda nepřežije"

Téma II. "Voda je život, chraňme ji"

Mohou být použité libovolné výtvarné techniky. Plakát může mít formát A3 nebo A2. Každý plakát zařazený do soutěže musí být označený za zadní straně (autor, název díla, škola, stupeň ZŠ). Další informace naleznete na plakátech.

 

 

07.03.2016 | Zveme Vás na 13. mezinárodní studentskou konferenci

Zveme Vás na XIII. mezinárodní studentskou konferenci "OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE V TEORII A PRAXI", která se uskuteční dne 15. 4. 2016 v 9,00 hod. v aule Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie, ul. Frysztacka 48 (http://zst.cieszyn.pl). Pozvánku zobrazíte kliknutím zde.

Konferenci organizuje Zespół Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie ve spolupráci s:

  • TRIANONEM, z.s. Český Těšín
  • Městem Český Těšín
  • Energetykou Cieszyńskou, Sp. z o.o.
  • Gymnáziem Český Těšín, p.o.
  • Fundacjou Możesz Wiedzieć Więcej
 

 

07.03.2016 | Dni energie na Olši/Olzie 2016 - aktivity

Letos proběhnou tyto aktivity projektu Dni energie na Olši/Olzie 2016: • Nejen Den Země - literární, tvůrčí a výtvarná mezinárodní soutěž mládeže • XIII. mezinárodní studentská konference v aule ZST v Cieszynie • Den otevřených dveří ve spolku TRIANON • Letní studentská praxe • Napájeni sluncem - Happening v Trianonu • Soutěž keramických dílen na výrobu Keramické EKO ceny pro nejaktivnější školu • Soutěže studentů „Nejoriginálnější pohon vozidel šetrný k přírodě" • Mezinárodní workshop "Ekologie bez hranic"


 

12.02.2016 Registrace CEGI

Krajský soud v Ostravě rozhodl svým usnesením ze dne 25. 1. 2016 o registraci Středoevropské skupiny pro integraci ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu L, vložce č. 10023.

 
 
 
 
 
 

 

08.12.2015 | Mezinárodní edukační aktivity pokračují

Děkujeme všem partnerům za podporu ekologických aktivit spadajících do zastřešujícího projektu Dni energie 2015! Letos se uskutečnily následující ekoaktivity: mezinárodní studentská konference "Obnovitelné energetické zdroje v teorii a praxi"den otevřených dveřívýtvarná soutěž Ekoplakátletní studentská brigádadiskusní panel "Koncepce energetické bezpečnosti měst a regionů" a ekohappening. Tyto ekoaktivity byly završeny ekoworkshopem, kde proběhlo předání cen těm nejlepším v ekoaktivitách.

 


 

29.04.2014 | 5. výročí založení CEGI

Ve dnech 3. 2. - 4. 2. 2009 byla v Kúpeloch Turčianské Teplice založena Středoevropská skupina pro integraci.

Založení iniciovalo na základě neformální spolupráce partnerů od roku 2007 občanské sdružení - TRIANON Český Těšín.

Návrh podpořilo občianské združenie Trianon SK a Stowarzyszenie Trianon Polska, kteří jsou zakládajícími členy skupiny.

 
31.03.2017 | Ukliďme Česko 2017

 

Dne 24. března 2017 v dopoledních hodinách jsme se sešli v kolektivu 16 zaměstnanců TRIANON (z toho 13 zdravotně znevýhodněných) rozdělených do tří skupin v rámci akce Ukliďme Česko. Tento den byl využit k úklidu z důvodu odpojení elektrického proudu v ul. Na Horkách.

Byl proveden úklid lokality:

  • parku kolem jezírka Na Horkách,
  • parku vedle stadionu na ul. Frýdecké.

V rámci úklidu bylo nasbíráno 16 pytlů především plastového odpadu a skleněných láhví. Celková hmotnost odpadlů byla cca 700 kg. Naplněné pytle brigádnici průběžně odnášeli vysypat do kontejneru ve sběrném dvoru. Raritou mezi odpadky byly např. lyže, boty a oblečení. Kromě úklidu zmíněných lokalit byl proveden úklid vnitřních a venkovních prostorů, záhonů zeleně kolem budovy spolku TRIANON, parkoviště a ulice.

Těšínské minuty 29. 3. 2017 od 0:25 min.