29. 04. 2014 | 5. výročí založení CEGI | Fotogalerie

Ve dnech 3. 2. - 4. 2. 2009 byla v Kúpeloch Turčianské Teplice založena Středoevropská skupina pro integraci.

Založení iniciovalo na základě neformální spolupráce partnerů od roku 2007 občanské sdružení - TRIANON Český Těšín.

Návrh podpořilo občianské združenie Trianon SK a Stowarzyszenie Trianon Polska, kteří jsou zakládajícími členy skupiny.

 

Za Slovensko se zúčastnili:

 • Ing. Marián Bumbala – predseda OZ TRIANON SK
 • RNDr. Bronislav Mamojka – predseda NROZP SK
 • Anna Reháková – riaditeľka NRZP SK
 • Ing. Ján Farský – miestopredseda OZ TRIANON SK
 • Juraj Kapalla – člen výboru OZ TRIANON SK
 • Štefan Syrý – predseda chránené dielne Žilina

 

Za Polsko se zúčastnili:

 • Dr. med. Boleslaw Piecha – posel na Sejm PL
 • Mgr. Adam Libicki – posel na Sejm PL

 

Za Českou republiku se zúčastnili:

 • Viliam Šuňal – předseda OS TRIANON Český Těšín
 • Václav Krása – předseda NRZP ČR
 • Mgr. Jiří Morávek – 1. místopředseda NRZP ČR
 • Ing. Pavel Hřibek – ředitel Evropského institutu Euroklíč
 • Ing. Jaroslav Dembinný – místopředseda OS TRIANON Český Těšín
 • Dana Vojnarová – členka výboru OS TRIANON Český Těšín
 • Ing. Jarmila Šagátová – ředitelka KAZUIST s.r.o. Třinec
 • František Havlíček - ředitel HAVEX s.r.o. Vrchlabí,
 • MUDr. Josef Słowik – místopředseda PTM ČR

 

4. 2. 2009 byly představiteli ČR, SK a PL podepsány Deklarace o spolupráci a programové dokumenty – Memoranda o spolupráci ve středoevropském prostoru v oblasti:

 • Komparace legislativy dotýkající se integrace OZP v zemích EU
 • Sociální ekonomiky a sociálního cestovního ruchu
 • Optimalizace zavádění Modelu ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením
 • Postupu instalace EUROKLÍČE

 

Deklaraci a Memoranda podepsali: V. Krása, B. Piecha a B. Mamojka, kteří současně pověřili zakládající subjekty OS Trianon, OZ Trianon SK a Stowarzyszenie Trianon PL ke koordinaci aktivit Středoevropské skupiny pro integraci.

Záštitu nad založením Středoevropské skupiny pro integraci převzala ministerka práce, sociálných vecí a rodiny SK paní Ing. Viera Tomanová, Ph.D.

Akce byla mediálně podpořena zejména ze strany slovenských mediálních subjektů, ve sborníku 7. mezinárodní konference Bez Bariér Bez Hranic 2009 a ve Výroční zprávě NRZP ČR za rok 2009.

 

Aktivity a činnosti členů středoevropské skupiny pro integraci:

 • 25. 6. 2009 Dni turecké kultury v Cieszynie a v Českém Těšíně,
 • 8. 2.-11. 2. 2010 Mezinárodní integrační setkání v ČR (Havířov, RS Darkov, OPF) PL Powiat a SK Turčianské Teplice,
 • 17. 3.-21. 3. 2010 Dni evropské integrace v Alanyi,
 • 18. 4.-22. 4. 2010 Monitoring přístupnosti prostředí v Mahmutlar provedený mezinárodní expertní skupinou CEGI,
 • 18. 2. 2011 I. charitativní ples v hotelu Gołębiewski Wisła,
 • 18. 2. 2011 Mezinárodní business fórum Wisła,
 • 18. 4. 2012 Dni s technikou na VŠB- TU Ostrava,
 • 18. 4. 2012 Turci na GK PL v Ostravě,
 • 17. 4. 2012 Turci a členové CEGI na jednání v Sejmu PL,
 • 2013 Model Společenské odpovědnosti (CSR) municipalit v příhraničním česko-polsko-slovenském regionu vymezeném územím Tritia,
 • 2014 Realizace společného česko-slovenského projektu "Cestování bez bariér",
 • 2014 Realizace společného slovensko-českého projektu "Dni energie",
 • 2014 „You are what you eat“, Visegrad Fund, Maďarsko – Slovensko – Česko – Polsko, Standard Grant No. 201320234,
 • 2014 Podepsání spolupráce s Fundacjou Żeglowanie Bez Barier,

 

Pro činnost Středoevropské skupiny pro integraci byly vytvořeny vnitřní zásady:

 • Statut Středoevropské skupiny pro integraci/TRIANON EU – příloha č. 1
 • Stanovy Středoevropské skupiny pro integraci k registraci – CEGI - příloha č. 2
 • Přehled předsednictví zemí EU do roku 2018 - příloha č. 3
 • Zásady členství Středoevropské skupiny pro integraci - příloha č. 4
 • Žádost o členství v CEGI, průkaz členství v CEGI – příloha č. 5
 • Osvědčení o členství v CEGI – příloha č. 6
 • Zásady firemní kultury – logo, firemní papír, firemní tabule, vizitky, razítko

 

Součástí zakládající dokumentace je způsob střídání předsednictví a odpovědnost předsedajícího subjektu za řízení CEGI a způsob předání následujícímu předsedajícímu subjektu.

Byl vytvořen společný sekretariát CEGI a tím i sídlo CEGI v prostorách OS TRIANON, kde je možné jednání, práce společné projektové skupiny a centrálně uložena dokumentace CEGI.

 

Únor 2014

Zdroj: Občanské sdružení - TRIANON CZ