07. 03. 2016 | Dni energie na Olši/Olzie 2016 - aktivity

Letos proběhnou tyto aktivity projektu Dni energie na Olši/Olzie 2016: • Nejen Den Země - literární, tvůrčí a výtvarná mezinárodní soutěž mládeže • XIII. mezinárodní studentská konference v aule ZST v Cieszynie • Den otevřených dveří ve spolku TRIANON • Letní studentská praxe • Napájeni sluncem - Happening v Trianonu • Soutěž keramických dílen na výrobu Keramické EKO ceny pro nejaktivnější školu • Soutěže studentů „Nejoriginálnější pohon vozidel šetrný k přírodě" • Mezinárodní workshop "Ekologie bez hranic"

Dni energie na Olši/Olzie 2016

 

PŘEHLED TERMÍNŮ AKTIVIT XIII. ROČNÍKU DNI ENERGIE NA OLŠI/OLZIE 2016

 • Nejen Den Země - literární, tvůrčí a výtvarná mezinárodní soutěž mládeže | Soutěž je určena žákům ZŠ do 15 let a studentům do 18 let. Literární práce, tvůrčí exponáty a výtvarné EKOPLAKÁTY přihlašují do soutěže školy a jednotlivci do konce měsíce dubna.

Ukončení odevzdání exponátů: 
• 30. 04. 2016 - městská kola
• 28. 05. 2016 - národní kolo (PL, SK, CZ)
• 05. 06. 2016 - mezinárodní finále

 • XIII. mezinárodní studentská konference „Obnovitelné zdroje energie v teorii a praxi" | 15. 4. 2016 v 9,00 hod. v aule Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie, ul. Frysztacka 48 (zst.cieszyn.pl) Studenti středních a vysokých škol prezentují aplikaci obnovitelných energetických zdrojů. Kromě ppt prezentací prezentují studenti funkční modely. Přihlášky zašlete v termínu do 22. 3. 2016.

 • Den otevřených dveří ve spolku TRIANON | 6. 6. 2016 v 09,00-15,00 hod. 
  Koná se u příležitosti Světového dne životního prostředí a je určen pro podporu technického vzdělávání mládeže. Účastníci jsou seznámeni se systémem separace elektroniky a plastů pro recyklaci. Účastníci také zhlédnou nejlepší exponáty soutěže Nejen Den Země, tj. literární práce, tvůrčí exponáty např. z odpadu, keramiky a exponáty soutěže EKOPLAKÁT.

 • Letní studentská praxe | 18. 7.-29. 7. 2016 
  Nabídka spolku TRIANON pro nejaktivnější studenty/dobrovolníky středních a vysokých škol zejména v EKO aktivitách TRIANON a partnerů. Jedná se o 10-15denní placenou brigádu v TRIANON.

 • Napájeni sluncem - HAPPENING ve spolku TRIANON | 29. 7. 2016 v 10,00-14,00 hod. na ul. Na Horkách 1701/23, 737 01 Český Těšín 
  Prezentace aktivit Společného výzkumného centra nových technologií a materiálů v energetice (SVMC):
  • Vyrob si vlastní kolektor
  • Elektromobilita
  • Ostrovní systém energetické nezávislosti objektu TRIANON
  • Výsledky činnosti technického kroužku SVMC

 • Ukončení soutěže keramických dílen na výrobu Keramické EKO ceny pro nejaktivnější školu | 1. 10. 2016 
  V mezinárodních ekologických aktivitách organizovaných TRIANON a Středoevropskou skupinou pro integraci (CEGI).

 • Ukončení soutěže studentů „Nejoriginálnější pohon vozidel šetrný k přírodě" | 24. 11. 2016 
  Soutěž propaguje odvážné futuristické technické řešení pohonu vozidel budoucnosti (i modelů). Funkčnost exponátu musí být prezentována na některé aktivitě Dni energie na Olši/Olzie.

 • Mezinárodní workshop Ekologie bez hranic | 24. 11. 2016 
  Shrnutí výsledků přeshraniční partnerské spolupráce, vyhlášení výsledků mezinárodních soutěží, posouzení účinnosti aplikace teorie v praxi, aplikace vědeckých poznatků v aktivitách, zpracování podkladů pro publikaci.

 

Bližší informace možno získat na vis@ostrianon.cz nebo tel. +420 775 054 233.